ประกอบด้วย 10 ระบบ

1. ระบบซื้อและวิเคราะห์การซื้อ / Purchase Order (PO)            

2. ระบบขายและวิเคราะห์การขาย / Sale Order (SO)

3. ระบบลูกหนี้ /Account Receivable (AR)

4. ระบบเจ้าหนี้ / Account Payable (AP)

5. ระบบสินค้าคงคลัง / Inventory Control (IC)

6. ระบบเช็คและเอกสารธนาคาร /Cheque and Bank

   Document(CQ)

7. ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา -Fixed Asset (FA)

8. ระบบบัญชีแยกประเภท - Super GL ( GL)

9. ระบบเงินสดย่อย /Petty Cash (PC)

10.ระบบเงินทดรองจ่าย /Cash Advance (CA)


 คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 โปรแกรม FORMULA มีหลายรุ่น รองรับธุรกิจทุกขนาด มีตั้งแต่ราคาหลักหมื่น จนถึงหลักล้าน                           

   (Winningfeat,Winning,SQL,TRD,ERP,FORMA)                                                               

 * โปรแกรม FORMULA มี Option ให้เลือกเพิ่มได้ ไม่ว่าจะ ฝากขาย(Consignment),2 ภาษา(English/Thai),           

   สกุลเงินต่างประเทศ(Multi Currency),โครงการ(Project cost management),ทำงบการเงินรวมหลายบริษัท(Consolidate)

   ต้นทุนการผลิต(Material Management),โรงงาน(Manufacturing)                                               

 * ข้อมูลจัดเก็บเป็น Database (MSDE,SQL EXPRESS,SQL)รองรับปริมาณข้อมูลและจำนวนเครื่องในระบบที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ระบบ

   ช้าลง ระบบเสถียร                                                                                       

 * สะสมข้อมูลไม่จำกัดปี ทั้ง Transaction และ ข้อมูลทางบัญชี สามารถย้อนตรวจเช็คได้ตลอดเวลา                       

 * ระบบงานมีความยืดหยุ่น ขั้นตอนของเอกสาร สามารถเลือกทำ หรือไม่เลือกทำก็ได้                                    

 * ใช้งานง่าย ขั้นตอนการเข้าใช้งาน หน้าจอบันทึก เหมือนกันทุกระบบ                                               

 * การค้นหาข้อมูลอย่างฉลาด(smart search) ทราบส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ สามารถค้นหาได้                            

 * การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และสามารถติดตามข้อมูลที่อ้างถึงกันได้                                      

 * สามารถออกรายงานทางบัญชีได้ตลอดเวลา                                                                   

 * การทำงานในระบบ สามารถทำจากส่วน FRONT(ระบบขาย,ระบบซื้อ) ไปส่วน BACK(บัญชี)หรือกลับกันก็ได้               

 * มีรายงานทางภาษีครบ                                                                                    

 * สามารถออกแบบ ฟอร์มเอกสาร และแก้ไขรูปแบบงบการเงินได้ (Form Designer)                                     

 * ระบบมี System Log Data ตรวจสอบการเข้าใช้งานของพนักงานได้                                               

 * ระบบมี Securityที่สามารถกำหนดการเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้กำหนดได้ทั้งมองเห็น,เข้าใช้,รหัสผ่าน,เพิ่ม,แก้ไข,ลบหรือยกเลิก   

 


                                                           HOME   PO SO AP AR IC FA CQ GL    NEXT