โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (GENiUS HRM 4 in 1)

+ ระบบบริหารการลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)

ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (GENiUS Leave Online)


 ฟังก์ชั่นการทำงาน 4 in 1 การบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร :

 1. โปรแกรมบัญชีเงินเดือน ( PR : Payroll System)
 2. โปรแกรมบริหารงานบุคคล (HR : Human Resources System)
        - ระบบรับสมัครพนักงาน (Recruit System)
        - ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Personnel System)
        - ระบบทะเบียนประวัติฝึกอบรม (Training System)
 3. โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (TR : Time Recorder System)และสำหรับโรงงาน (TA : Time Attendance System - Factory)
 4. โปรแกรมจัดการความปลอดภัย (SC : Security Management System)

 คุณสมบัติ :

        4 IN 1 สุดยอดการบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร คุ้มค่า ครบครัน และคล่องตัวทีสุดเป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการงานด้าน

 ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร และทุกธุรกิจ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทผู้พัฒนาระบบบัญชีชั้นของประเทศ ที่

 เติบโตมานานกว่า 15 ปี ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงมุ่งมั่นบุกเบิกและเร่งสร้างสรรค์พัฒนาระบบงานที่

 เปี่ยมประสิทธิภาพ รองรับความต้องการของผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลให้ลุล่วงอย่างไร้อุปสรรคสนันสนุนธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท ให้

 เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยรากฐานการบริหารที่แข็งแกร่ง วางใจได้กับทีมงานมืออาชีพ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีผู้ช่วยทางธุรกิจ ที่

 พร้อมบริการด้วยความใกล้ชิด เข้าใจ และเชี่ยวชาญ ครอบคลุมเรื่องการจัดทำเงินเดือนงานบริหารบุคคลตลอดจนงานบันทึกเวลาทำงาน

 ของพนักงาน สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพงานให้กับองค์กร


     เลือกใช้ได้ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ ใช้ง่ายเหมาะกับคนไทย ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน เหมาะสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

    -  นำส่งสรรพากรในรูปสื่ออิเล็คโทรนิกส์ เช่น  ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1 ก, ภ.ง.ด.91, ม.50 ทวิ

    -  รายงานนำส่งประกันสัมคม เช่น สปส.1-10, สปส. 1-03, สปส 6-09, ม.47, ค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน

    -  โอนเงินผ่านธนาคารในรูปสื่ออิเล็คโทรนิกส์ 

    -  ฟอร์มใบจ่ายเงินเดือน (Pay Slip)

    -  รายงานนำส่งกรมแรงงาน เช่น ทะเบียนลูกจ้างประจำปี

    -  ระบบ Time Attendance จับคู่เวลาเข้า-ออกให้อัตโนมัติ โดยพนักงานไม่ต้องกดที่เครื่องรูดบัตร และหน้าจอการปรับปรุงข้อมูล

       การปฏิบัติงาน ดูง่ายสามารถ

    -  แก้ไขได้ทั้งคู่เวลา ค่าล่วงเวลา และรายได้ 

    -  สามารถการเก็บประวัติฝึกอบรม, ประวัติการปรับอัตราเงินเดือน, ประวัติการปรับตำแหน่ง ฯลฯ

    -  ง่ายต่อการใช้ง่ายด้วยหน้าจอที่แบ่งหมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย

    -  รองรับการ Export ข้อมูลเข้า MS-Excel ได้ทุกรายงาน

    -  ให้ความถูกต้อง 100% เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้


จะดีแค่ไหน...ถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือ สำหรับการผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

จะดีแค่ไหน...ถ้าคุณสามารถสร้างสรรค์งานสู่ความสำเร็จ โดยที่ทุกฝ่ายพอใจ

จะดีแค่ไหน...ถ้าเรื่องยุ่งยากทั้งหมด คุณจัดการได้ง่ายดาย แค่ปลายนิ้ว คลิก

 

 รายละเอียดโปรแกรม