ทำไมต้องใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล

     เพราะเป็นโปรแกรมเดียวที่รองรับการคำนวณภาษีเงินได้ทุกรูปแบบ และถูกต้อง 100%

        หักภาษีแบบนายจ้างออกให้ครั้งเดียว | นายจ้างออกให้ตลอดไป | และหักภาษี ณ ที่จ่าย

       ปรับเองตามเดือน และ และแบบคูณ 12

       จ่ายเงินได้สูงสุด 4 งวดต่อเดือน

       คำนวณภาษีทุกงวดหรือเฉพาะงวดสุดท้าย

     เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

        ตั้งค่าเริ่มต้นได้ง่าย มีฐานข้อมูลให้เบี้องต้น

       เริ่มงานได้เร็ว และถูกต้อง

       ออกรายงานได้ทันทีครบถ้วน ดูง่าย ไม่ต้องสร้างเอง

     ลงตัวกับทุกธุรกิจ 

        เช่น พาณิชย์ ค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก นำเข้า ซื้อมาขายไป ผลิต ขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์ เงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคาร 

       ที่อยู่อาศัย บรรจุภัณฑ์ ประกันชีวิต ประกันภัย ภัตตาคาร ร้านอาหาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ โรงแรม วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง 

       สื่อสิ่งพิมพ์ บริการ สำนักงานบัญชีที่ปรึกษา โรงเรียน/สถานบัน การศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างประเทศ ฯลฯ

     มีการบริการหลังการขายด้วยความใกล้ชิด เข้าใจ และเชี่ยวชาญ

        จากตัวแทนจำหน่ายกว่า 30 บริษัท ประสบการณ์กว่า 15 ปี และผ่านการสอบวัดความรู้จากไทยซอฟท์แวร์ฯ

  คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า

        บันทึกข้อมูลได้พร้อมกันหลายเครื่อง

       ตั้งค่าเริ่มต้นได้ง่าย มีฐานข้อมูลให้เบื้องต้น ทำให้เริ่มงานได้เร็ว และถูกต้อง

       เป็นโปรแกรมเดียวที่รองรับการคำนวณภาษีเงินได้ทุกรูปแบบ และถูกต้อง 100%

       มีระบบความปลอดภัยที่สมบูรณ์ ปลอดภัย

       ออกรายงานได้ทันที และมีรายงานครบถ้วน ดูง่ายที่สุด ไม่ต้องสร้างฟอร์มรายงานด้วยตัวเอง

       ไม่สับสน เพราะทุกรายงานแสดงบนกระดาษ A4

       รองรับข้อมูลได้หลายบริษัทไม่จำกัด

       เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

       รองรับการทำงาน 2 ภาษาในโปรแกรมชุดเดียว

       เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติโดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วน


 ก่อนหน้า                                                                                                           

ถัดไป