ระบบบริหารการลาออนไลน์(GENiUS Leave Online)

 

          เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน(GENiUS PR) และระบบบันทึกเวลาทำงาน(GENiUS TA) พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความสะดวกกับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เหมาะกับพนักงานประจำไซต์งาน พนักงานสะดวกลางานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตรวจสอบประวัติการลา และส่งข้อมูลการลาให้หัวหน้างานผ่านทางอีเมล์ เพื่อขออนุมัติได้ทันที

          รองรับการอนุมัติการลาของพนักงานผ่านออนไลน์ พนักงานสามารถแจ้งขอลางานลงแบบฟอร์มลางาน และส่งผ่านออนไลน์เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการลางานได้ตามลำดับขั้น มีระบบแจ้งทางอีเมล์เพิ่มการอนุมัติการลา และสามารถตรวจสอบสิทธิการลาของตนเอง และทีมงานได้ทันที 

                     - ลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษ ลดโลกร้อน มาใช้แบบฟอร์มการลาออนไลน์ 
            - ตรวตสอบสถิติการลาที่ใช้ไปและคงเหลือได้ด้วยตนเอง ลดงานฝ่ายบุคคล
            - สามารถแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆ ได้
            - สามารถกำหนดสิทธิและประเภทของการลาได้
            - รองรับการกำหนดขั้นการอนุมัติการลาของพนักงานได้ 2 ระดับ
            - มีรายงานภาพรวม และเชิงสถิติให้ผู้บริหาร สามารถดูประวัติการลาที่อัพเดทได้ทันที
            - มีข้อมูลสำหรับบริหารทีมงานได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น หากมีการลาพร้อมกันหลายคน
 

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ

     1. ผู้บริหาร พึงพอใจ และคุ้มค่าการลงทุนในทุกๆ ด้าน ดังนี้

          * บริหารจัดการบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว มีรายงานสรุปสถิติการลางาน เพื่อการวางแผนการจัดการกำลังคนในอนาคต

          * ควบคุมการลงทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               - ใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์,Tablet และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)

               - จ่ายค่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตเพียงเล็กน้อย

               - ไม่ต้องลงทุนเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ราคาหลักแสน

               - ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ราคาหลักแสน

          * บริหารจัดการคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทำงาน

          * สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับกิจการ

     2. พนักงานทั่วไป เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการขอลางาน และตรวจสอบสิทธิการลางานของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

     3. หัวหน้างาน สามารถอนุมัติการลาผ่านทางอีเมล์ และตรวจสอบประวัติการลางานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ทุกที่ทุกเวลา

     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สามารถสรุปข้อมูลการลาของพนักงานได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

     5. เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ไม่ต้องดูแลซอฟต์แวร์ เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท สามารถใช้งานได้ทันทีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


 ก่อนหน้า                                                                                                           

ถัดไป