- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบ STANDALONE

- 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกได้ 100,000 รายการ

-  LCD จอสี TFT สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

-  หัวอ่านเป็นกระจก แข็งแรงทนทาน

-  Menu Setup เป็นแบบ ICON เหมือน Windows

-  แสดงรูปพนักงานที่หน้าจอเครื่อง เมื่อวางลายนิ้วมือ

-  เก็บข้อมูลการเข้า-ออก และ Back-Up ไว้ที่ USB Flash Drive แล้วส่งข้อมูลเข้า 

   Computer เพื่อดูข้อมูล ไม่ต้องเดินสายสัญญาน

-  เชื่อมต่อ RS232 RS485 TCP.IP USB Flash Drive

-  มีเสียงพูดตอบรับ เมื่อสแกนลายนิ้วมือ

-  เพิ่ม Option พิเศษ เช่น ID CARD, MIFARE CARD

-  ใช้ Zk Software โปรแกรมบริหารจัดการบุคคล

-  Time Attendance ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

-  สนับสนุน ระบบปฏิบัติการ Windows 98 ,2000 , XP

 


Built-in Battery back-up  4  hours

User capacity:            3.000

Transaction storage:      100,000

Algorithm version         VX 10.0

Hardware platform         ZEM 510

Operationg System         linux

Communications:           RS232, RS485, TCP/IP

USB Flash Disk            Support V.2.0

FAR:                      <=0.0001%

FRR:                      <= 1%

Display                   3.0 Digital Color TFT

Support Language:         Thai, English

Adapter:                  5 VDC

Option:                   ID Card , Mifare Card