ไม่รองรับการเปิด-ปิดประตู

เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาพนักงาน


เครื่องสแกนใบหน้าลงเวลาพนักงาน
รองรับการเปิด-ปิดประตู

 เครื่องทาบบัตร
เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องสแกนใบหน้าบัตร RFID
ACCESS CONTROL (ควบคุมประตู)กลอนประตู